Logopedski Kabinet

belle-readingO RADU KABINETA

Logopedski kabinet En-ten-tini pod vodstvom prof. logoped Ivane Ðurić-Katanić i u suradnji sa stručnim timom obavlja kompletnu dijagnostiku i terapiju govorno-jezičnih teškoća dječje dobi.

Budući da poticajna igra neposredno utječe na usklađeni razvoj svih psihičkih procesa – percepcije, intelekta, memorije, emocija, volje i cjelokupne osobnosti djeteta, a naročito na govorno – jezično izražavanje, tako se u ovom logopedskom kabinetu kompletna logoterapija radi kroz zabavnu igru floor time pristupom.

Sve logopedske vježbe se provode s individualnim pristupom djetetu, poštujući sve posebnosti, navike i mogućnosti kognitivno-komunikacijskog ustrojstva svakog pojedinog djeteta – otkrivaju se svi djetetovi unutarnji potencijali te se iskorištavaju najbolji psihički i fizički faktori koji će logopedske vježbe učiniti kvalitetnijima i uspješnijima.

Logopedski kabinet je otvoren i u prijepodnevnim i u poslijepodnevnim satima te se termini dijagnostike kao i logopedskih vježbi dogovaraju i prilagođavaju Vašim mogućnostima i potrebama.

U sklopu Udruge En-ten-tini – Udruge za pružanje pedagoške i edukacijsko-rehabilitacijske pomoći djeci s poteškoćama u učenju, komunikaciji i ponašanju – prof. Ivana Đurić-Katanić sa stručnim suradnicima provodi razne projekt (radionice) pripreme za školu.
Više o radu Udruge En-ten-tini pogledajte OVDJE


DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Koristeći najnovije svjetske logopedske metode i prateći najnovije logopedske terapeutske trendove u našem logopedskom kabinetu pomažemo djeci koja imaju teškoće govorno-jezičnog razvoja u vidu:

* teškoće izgovora glasova
npr. glasova L, Lj, R, S, Z ,C, Š, Ž, Č, Ć …

* usporen govorno-jezični razvoj

* teškoće jezične obrade i komunikacije

* mucanje

* brzopletost

* teškoće glasa

* teškoće, čitanja, pisanja, računanja i/ili učenja

* teškoće pamćenja, pažnje i koncentracije

*oštećenja sluha

BROŠURE

Prof. logoped Ivana Ðurić-Katanić pripremila je i četiri logopedske brošure koje besplatno možete dobiti u našem kabinetu ili ih skinuti u pdf formatu:

clipminnieread

 

 

Brošure su informativnog karaktera te pružaju roditeljima korisne informacije i savjete u vezi razvoja govora i poticanja govorno-jezičnog razvoja kod djece.

Abeceda


Vrlo nam je važan dobar kontakt i suradnja s roditeljima koje aktivno uključujemo u sve faze terapeutskog rada te ih savjetujemo kako poticati govorno-jezični razvoj u obiteljskom okruženju.Veliku važnost dajemo i aktivnoj suradnji sa školama, učiteljima, vrtićima i ostalim prirodnim okruženjima djeteta koje je u tertmanu logopedskih vježbi.